Địa chỉ

Lô 22-TM4, Khu Đông Bắc, Mỹ Bình, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

Điện thoại

090 2855 377

091 9697 456